Partner WPT

Alleen jij bepaalt wie je bent’ is als partner aan het WPT verbonden. Dit project biedt leerlingen van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. In onderstaande video maken we dit tastbaar.