Jacques van Gorp
(Orange Motors) is blij met Gerard van Well als opvolger


‘Je moet het stuur
op tijd uit
handen geven’

‘In het belang van de continuïteit van een onderneming moet je aanvoelen wanneer het tijd is om een ander de ruimte en het stuur uit handen te geven.’ Jacques van Gorp droeg op 1 januari 2018 de operationele leiding van Orange Motors over aan Gerard van Well. Die is sindsdien operationeel directeur van dé Opel-dealer voor Groot-Rotterdam en het Westland. Een jaar later kijken beiden tevreden terug op die beslissing.

Vanwaar die stap, Jacques?

‘Elke fase van een bedrijf vraagt om een ander type leider. Mijn vader (Eef van Gorp, red) was de pionier. Hij had één bedrijf en nam bijna alle beslissingen zelf. Ik zag het destijds, ruim 25 jaar geleden, als mijn taak om meer structuur in het bedrijf aan te brengen en mensen meer verantwoording te geven. Mede hierdoor konden wij groeien naar vier bedrijven. Inmiddels hebben we met Orange Motors zes bedrijven en deze tijd vraagt erom dat dit bedrijf nog meer op cijfers en details gemanaged wordt. En Gerard kan dat beter dan ik. Daarnaast: een nieuwe manager zorgt ook voor nieuwe inzichten en nieuwe energie.’


In het nieuwe magazine van Friends in Business het hele verhaal met Jacques van Gorp en Gerard van Well.


Directeur Jacques van Gorp